terug naar overzicht roofvogels
  IMG_0294
  IMG_0345
  IMG_0359
 IMG_0274
   Ransuil, Asio otus, Long-eared owl

Ransuilen zijn bijzonder onopvallend en worden dan ook zelden gezien. Des te groter is de verwondering wanneer men een roestplaats ontdekt waarin meerdere uilen bij elkaar de dag doorbrengen (roesten), in gestrekte houding een boomstam imiterend. Het geluid van de ransuil is al bijna even onopvallend. Het geluid van net uitgevlogen jongen echter, kan late wandelaars of fietsers de stuipen op het lijf jagen. Het bestaat uit rauwe kreten en ijselijk geschreeuw. Onder de veren gaat een verbazingwekkend klein lichaam schuil. Een uil bestaat vooral uit veren, zo lijkt het. Toch blijkt de snavel een stuk groter te zijn dan het deel dat men kan zien uitsteken uit het gezichtsmasker. Net als veel andere vogelsoorten maken ransuilen braakballen, die alle onverteerbare delen van hun prooi het lichaam uitwerken voordat het spijsverteringskanaal erdoor verstopt raakt. Onder roestplaatsen kan soms een hele stapel van zulke harige ballen worden aangetroffen: voor onderzoekers een onschatbare bron van informatie over het menu van de uilen en daarmee ook over de muizen die in een bepaald gebied voorkomen.
 

status: Jaarvogel. Vrij talrijke broedvogel; doortrekker in zeer klein aantal
trek/stand/winter: standvogel
Trend en aantal: Ransuilen hebben een enorm verspreidingsgebied. Het strekt zich uit van Scandinavie tot in China en van Ierland, via Portugal tot de steppegebieden van Centraal-Afrika.
Foerageer- en broedbiotoop: Biotoop: Bos, buitengebied, cultuurlandschappen, platteland
Voedsel- en broedbiotoop: In open gebieden met voldoende landschapselementen als bosjes, houtwallen en dichte hagen vind de ransuil zijn voedsel, dat hoofdzakelijk uit (veld)muizen bestaat. In tijden van muizenschaarste schakelen veel ransuilen over op het eten van kleine vogels.
Voedsel: Muizen
(informatiebron: Vogelbescherming)