terug naar overzicht roofvogels
 
  IMG_1060
 IMG_1071
   Slechtvalk, Peregrine Falcon , Falco peregrinus

De slechtvalk is een tot de verbeelding spekende vogelsoort; is 's werelds snelste vogelsoort (over de maximale snelheid van de slechtvalk lopen de meningten uiteen van 200 tot 260 km/uur). Slechtvalken broeden niet zelden dicht bij de mens: in hoogspanningsmasten, wolkenkrabbers en fabrieksschoorstenen. Dit komt doordat deze vogels menselijke bebouwing beschouwen als rotslandschap, met prima plekken om in te broeden. Bovendien is er een vrijwel onuitputtelijke voedselbron aanwezig in de vorm van stadsduiven. 

status: Jaarvogel. Uiterst schaarse broedvogel.
trek/stand/winter: doortrekker en wintervogel in zeer klein aantal.
Trend en aantal: Duinen, graslanden, heide, hoogveen, kust, stedelijk gebied
Foerageer- en broedbiotoop: Open gebieden waarin hoge punten aanwezig zijn. Van steile kliffen en gebergten, industriegebieden met hoge schoorstenen tot hoogspanningsmasten in een weidegebied.
Vogels, welke in vlucht gevangen worden.
(informatiebron: Vogelbescherming)