terug naar overzicht roofvogels
 
 
IMG_3525
  IMG_3610
  IMG_3615
 IMG_3621
   Sperweruil, Northern Hawk Owl, Surnia ulula

Deze tot de verbeelding sprekende vogel is een unieke soort. Door zín lange staart en stompe vleugels lijkt de sperweruil eerder sperwer dan uil en de strenge blik maakt het helemaal af. Helaas zul je wel op reis moeten om deze soort te zien, hij broedt namelijk in boreale bossen in het noorden van Europa. In zín broedgebied is de sperweruil wel vrij makkelijk te zien doordat ze deels overdag actief zijn en vaak in boomtoppen op de uitkijk zitten.
 

status: Zeer zeldzaam
trek/stand/winter: verspreiding ScandinaviŽ en Noord-Rusland
Trend en aantal:
Foerageer- en broedbiotoop: Sperweruilen broeden in boreale bossen met een voorkeur voor de hoger gelegen stukken en met open stukken in de buurt.
Voedsel: muizen, enkele grotere zoogdieren en vogels
(informatiebron: Vogelbescherming)