terug naar overzicht vogels
 
  PICT1021
 
 PICT1091
   Groenpootruiter, Tringa Nubilaria

De groenpootruiter met zijn kenmerkende ‘tjuu tjuu tjuu’ geluid is in Nederland een vrij algemene doortrekker die in het voorjaar en najaar regelmatig waargenomen kan worden op moddervlaktes en slikranden van plassen en meren in het binnenland. Bij het opvliegen laten ze een opvallend ‘tjuu-tjuu-tjuu’ horen. Vaak trekken ze in kleine groepen samen door.De groenpootruiter wordt nog wel eens verward met een poelruiter en andersom. De groenpoot is echter forser, met een opgewipte dikke snavel, terwijl de poelruiter veel ranker is met een ‘naalddunne’ niet opgewipte snavel.
 

status: Doortrekker
trek/stand/winter: Trekvogel
Trend en aantal: Fluctuerend maar stabiel
Foerageer- en broedbiotoop: In hun broedgebieden broeden groenpootruiters op de droge gronden in oude dennenbossen in de buurt van hoogvenen en water. Tijdens hun verblijf in Nederland worden ze in Nederland gezien op moddervlakten en slikranden in zowel zoet als in zout water.
(informatiebron: Vogelbescherming)