terug naar overzicht vogels
  IMG_0083
  IMG_9974
 
 IMG_9990
   Heilige Ibis, Sacred Ibis, Threskiornis aethiopicus

De heilige ibis is in ons land een beetje een vreemde eend in de bijt. Van nature hoort hij helemaal niet hier thuis, maar in Afrika. In Europa heeft de heilige ibis zich vanuit vogelparken en dierentuinen weten te handhaven in het wild, zo ook in Frankrijk. De vogels die in Nederland gezien worden, zouden ook nog van de Franse populatie afkomstig kunnen zijn. Er zijn zelfs recent al broedgevallen vastgesteld in het Botshol in de provincie Utrecht. Het is een grote witte vogel met zwarte kop en kenmerkende kromme snavel en zwarte staartveren, welke niet te verwarren is met een andere vogelsoort.
 

status: Jaarvogel, sinds kort uiterst schaarse broedvogel. Ontsnapt
trek/stand/winter: Ontsnapt
Trend en aantal: Populatie in Zuidwest-Frankrijk is groeiende. De exemplaren van deze populatie zijn zeker afkomstig uit een dierentuin.
Foerageer- en broedbiotoop: Beken en meren, akkers, moeras
Heilige ibissen zijn te vinden bij meren, plassen en rivieren, maar ook in landbouwgebieden.
Voedsel: Hoofdzakelijk ongewervelden.
(informatiebron: Vogelbescherming)