terug naar overzicht vogels
  IMG_5299
  IMG_5307
 
 IMG_5295
   kleine geelpootruiter, Tringa flavipes, Lesser Yellowlegs

De kleine geelpootruiter is een vogel uit de familie Scolopacidae.
Deze vogel heeft grijsbruine bovendelen en witte onderdelen. De nek en borst zijn wit bruin gestreept. Tijdens de vlucht wordt een witte staart met een drietal donkere dwarsstrepen getoond. De lange poten zijn geel en de lange, dunne snavel is donkergekleurd. De lichaamslengte bedraagt 25 cm.
 

status: Zeer zeldzame gast
trek/stand/winter: dwaalgast
Europese verspreiding: De kleine geelpootruiter is in Nederland een bijzonder zeldzame verschijning. Deze soort komt voor in Noord-Amerika, maar hij dwaalt vaak af naar West-Europa. Ze broeden in open plekken in bosgebied of open gebieden nabij meren tot op de toendra's van Alaska en centraal Canada. In de winter zijn ze te vinden bij modderbanken en moerasgebied.
Foerageer- en broedbiotoop: Biotoop: Rivieroevers, uiterwaarden.
Voedsel- en broedbiotoop: Modderbanken