woudaap_ IMG_7895
  Klik op onderstaande kleine foto's of nummers voor meer foto's: Terug naar:

Overzicht (Alfabetisch)

Overzicht (Bos-, Heide- en Tuinvogels)
IMG_7895 IMG_7902 IMG_7909 IMG_7930
Woudaap, Little Bittern, Ixobrychus minutus 
 
Woudapen zijn kleine moerasvogels die leven van visjes, amfibieŽn en insecten. Ze broeden in dichte rietkragen en ruigtes met wilgen en biezen, en zijn daarin moeilijk waar te nemen. Woudapen leiden een zeer verborgen leven. Een ontmoeting met een woudaap is een zeldzame aangelegenheid. In vlucht is met name een mannetje woudaap opvallend: ee zwarte rug en vleugels met blonde lichtgele dekveren zijn zeer karakteristiek en verwarring met een andere soort dan ook vrijwel uitgesloten.
Zeer kleine reiger die erg verborgen leeft. In het voorjaar is met enig geduld de 'zang' te horen. Klautert door het riet en kruipt bij onraad terug het riet in. Vliegt met snelle, rukkende vleugelslagen.
Status: Zomervogel
Trek-Stand-Winter: Uiterst schaarse broedvogel, wegtrekkend.
Trend en Aantal: Tot de jaren vijftig in ieder geval honderden broedparen, maar sindsdien flink hard achteruit gegaan, tot 1990. Sindsdien stabiel aantal broedparen waardoor de soort in zeer laag aantal stand houdt in Nederland.
Fourageer en Broedbiotoop: Woudapen leven in dichte riet-, lissen- en lisdoddevegetaties, die de overgang vormen van min of meer open water naar verlandingsmoeras.
Voedsel: Bestaat in Nederland voornamelijk uit waterinsecten (kevers, wantsen, libellenlarven), maar eet ook kikkers, salamanders, spinnen, wormen en kleine vissen.
         
(informatiebron: Vogelbescherming)