terug naar overzicht vogels
 
 
IMG_6061
  IMG_6069
 IMG_6055
   Zwarte Ibis, Glossy Ibis , Plegadis falcinellus

De zwarte ibis is een beetje een vreemd eend in de Hollandse bijt. Het is een vogel die zich erg thuisvoelt in de warmere moerasgebieden van Zuid-Europa. Af en toe wordt er een bij ons gezien, maar het bijzondere is wel dat dit vaak gebeurt in het najaar en winter en dat hij dan ook wekenlang op dezelfde plek blijft rondhangen. Het lijkt er op dat hij dan helemaal geen last lijkt te hebben van de kou of de regen. Met zijn rare, grote, kromme snavel eet hij alles wat hem voor de snavel komt. Vaak worden zwarte ibissen gezien in gezelschap van reigers of lepelaars.
 

status: Broedvogel van grote delen van Europa tot ver in Rusland.
trek/stand/winter: Dwaalgast, broedvogel van verschillende landen rond de Middellandse zee.
Trend en aantal: Ttot en met 1997 zoín 105 gevallen.
Foerageer- en broedbiotoop: Moeras
De zwarte ibis houdt wel van natte voeten, maar het water moet niet al te diep zijn, ze houden niet van een nat verenpak. Ondiepe moerasgebieden met veel waterplanten genieten de voorkeur.
Voedsel: Hoofdzakelijk insecten en hun larven, maar ook bloedzuigers, slakken en amfibieŽn.
(informatiebron: Vogelbescherming)