terug naar overzicht vogels
 
  IMG_3943
 
 IMG_3941
   Zwarte Ooievaar, Black Stork , Ciconia nigra

De zwarte ooievaar broedt voornamelijk in de uitgestrekte bosgebieden van Oost-Europa, maar broedt ook in delen van Zweden, Duitsland, Frankrijk en het Iberisch Schiereiland. Deze ooievaars overwinteren in Afrika, de meerderheid trekt daar naar het oosten. De soort staat symbool voor Plan Ooievaar, een concept dat halverwege de jaren tachtig is ontwikkeld door een aantal enthousiaste natuurbeschermers. Dit concept betrof plannen voor natuurontwikkeling langs het rivierengebied in Nederland en heeft al veel navolging gekregen. De Millingerwaard is een goed voorbeeld van zo'n natuurontwikkelingsplan. 
 

status: Broedvogel van grote delen van Europa tot ver in Rusland.
trek/stand/winter: Doortrekker in uiterst klein aantal
Trend en aantal: In Nederland wordt de soort uitsluitend op doortrek gezien en duikt steeds vaker op. In mei en in augustus worden de meeste zwarte ooievaars hier gezien.
Foerageer- en broedbiotoop: Bos, moeras, rivieren.
Omdat zwarte ooievaars voornamelijk vis en amfibieŽn eten zijn ze hoofdzakelijk te vinden in ondiepe plassen op zoek naar prooi.
Voedsel: Hoofdzakelijk vis, maar ook amfibieŽn en insecten.
(informatiebron: Vogelbescherming)