terug naar overzicht vogels
 
 
IMG_1794
 
IMG_5263
  IMG_5265
 IMG_5264
   Zwarte ruiter, Spotted Redshank , Tringa erythropus

Wie in Nederland een zwarte ruiter ziet, neemt maar zelden een zwarte vogel waar. De zwarte ruiter is namelijk een doortrekker die bij ons vooral in het winterkleed te zien is, of in een overgangskleed (rui). De zwarte ruiter lijkt dan sterk op de tureluur. De helderrode poten maken de verwarring compleet. De poten van de zwarte ruiter zijn echter een stuk langer.
 

status: Jaargast.
trek/stand/winter: Doortrekker in vrij klein aantal; zomergast in (zeer) klein aantal; wintergast in uiterst klein aantal.
Trend en aantal: Intergetijdenzone, kust, moeras, oevers, rivieren, wad
Foerageer- en broedbiotoop: Zwarte ruiters broeden in open arctische hoogvenen in taiga en toendra. Het nest, niet meer dan een kuiltje in de grond, bekleed met dorre bladeren en dennennaalden, wordt meestal gemaakt in de buurt van naaldbos. Zwarte ruiters die hier overzomeren of Nederland aan doen tijdens de trek zoeken solitair of in kleine groepjes de moerasgebieden, kwelders en inlagen op, op zoek naar voedsel. Ook hebben ze een voorkeur voor de meest slikkige delen van getijdengebieden.
Het voedsel bestaat uit waterinsecten, slakjes, visjes, wormen en garnalen.
(informatiebron: Vogelbescherming)