Grote Barmsijs_ IMG_9531
  Klik op onderstaande kleine foto's of nummers voor meer foto's, of gebruik deze links:
terug naar Overzicht Alfabetisch   of   terug naar Overzicht Vogels
IMG_9531
IMG_9535

IMG_9540

IMG_9542

Grote Barmsijs, Acanthis flammear, Mealy Redpoll
 
De grote barmsijs overwintert jaarlijks in Nederland vanuit ScandinaviŽ. Ze zijn te vinden in berken en elzen in groepjes, hangend aan dunne twijgjes om van de zaden te eten. Door hun actieve gedrag valt het niet mee om deze vogels goed in de kijker te krijgen. In sommige jaren kan de soort een invasieachtig voorkomen vertonen door een combinatie van hoog broedsucces en voedselschaarste in hun reguliere overwinteringgebied.
Een nagenoeg zelfde geluid als kleine barmsijs, knetterend "tret-tret-tret" is wat het meest gehoord wordt, afgewisseld met een nasaal, groenlingachtig "tjuuuhj". Zang bestaat uit droge rollers en metaalachtige roepjes gelijkend op normale roep.
Status: Vrij Algemeen
Trek-Stand-Winter: Trekvogel. Trekt 's winters naar zuidelijker streken (midden Europa incl. Nederland); aantal wisselt sterk per winter. Soms grote invasies, die in november beginnen. Dagtrekker; aantallen kunnen gestuwd worden aan de kust..
Trend en Aantal: Nederland ligt aan de uiterste zuidgrens van het wintergebied van deze ondersoort, waarvan broedvogels uit Noorwegen of WestZweden ons land aandoen. Deze vogels overwinteren verder in het oosten van Schotland en Engeland, Zuid Zweden, Denemarken en in een brede kuststrook van Duitsland tot in Letland.
Zonder uitzondering gaat het hierbij om pleisterende vogels. Trekkende Waterspreeuwen zijn extreem zeldzaam.
Fourageer en Broedbiotoop: Broedt in berkenbos en jonge naaldbomen. In Nederland vaak te vinden in berken, elzen en lariks.
Voedesl: Kleine zaden, vooral van berk, els, en lariks, ook insecten. Foerageert vaak op een typische manier, ondersteboven hangend aan elzenproppen, maar kan ook in grote groepen op de grond foerageren.
         
(informatiebronnnen: Vogelvisie, sovon, vogelbescherming)