Sprinkhaanzanger IMG_6762
  Klik op onderstaande kleine foto's of nummers voor meer foto's: Terug naar:

Overzicht (Alfabetisch)

Overzicht (Bos-, Heide- en Tuinvogels)
IMG_6762 IMG_6764 IMG_6821 IMG_6839
Sprinkhaanzanger, Locustella naevia, Grasshopper Warbler

De sprinkhaanzanger dankt zijn naam aan de zang van het mannetje; een voortdurend rinkelend geluid dat sprekend lijkt op dat van een sprinkhaan. Dat is meteen het enige dat opvallend is aan deze riet- en ruigtebewoner. Sprinkhaanzangers zijn erg onopvallend gekleurd en bovendien behoorlijk schuw. Ze houden er niet van zich uit de dekking van de vegetatie te begeven. Sprinkhaanzangers zijn niet zo kieskeurig wanneer het hun leefgebied betreft; als het maar nat en ruig is. Verder is er vrijwel niets bekend van deze vogelsoort. Hierdoor is de biologie van de sprinkhaanzanger nog grotendeels in mysterieuze nevelen gehuld.

Status: Zomervogel
Trek-Stand-Winter: Vrij schaarse broedvogel; doortrekker in onbekend aantal.
Trend en Aantal: Het broedgebied van de sprinkhaanzanger strekt zich uit over alle Centraal- en Noord-Europese landen, met uitzondering van IJsland.
Fourageer en Broedbiotoop: Biotoop: Rietland en ruigte.
Voedsel- en broedbiotoop: De sprinkhaanzanger broedt in natte ruigtevegetaties in open gebieden. Het nest wordt op of bij de grond gemaakt, of laag boven het water.
Voedsel: Insecten.
         
(informatiebron: Vogelbescherming)