Zwartbuik waterspreeuw_ IMG_9199
  Klik op onderstaande kleine foto's of nummers voor meer foto's, of gebruik deze links:
terug naar Overzicht Alfabetisch   of   terug naar Overzicht Vogels
IMG_9179
IMG_9187

IMG_9199

IMG_9297

Zwartbuik Waterspreeuw, Cinclus cinclus cinclus, White throated Dipper (waterspreeuw, geen engelse naam gevonden)
 
(zwartbuik) Waterspreeuwen gebruiken hun vleugels om onder water te zwemmen en kunnen over de bodem lopen. 's Winters vaak langs de rand van het ijs onder water duikend. Ze kunnen ook aan de oppervlakte zwemmen.
Wie ooit een half uurtje naar een Waterspreeuw heeft gekeken,zal genoten hebben van het duiken en zwemmen en de fraaie capriolen die deze fascinerende vogel uithaalt.
De zwartbuik waterspreeuw is een herkenbare vogel met een donkerbruin verenkleed en een opvallende witte borst. De vogel heeft korte vleugels en vliegt met snelle slagen, vaak laag over het water. Waterspreeuwen zitten regelmatig op een steen in het water.
Status: Zeldzaam
Trek-Stand-Winter: Standvogel, wordt slechts af en toe gezien in ons land.
Trend en Aantal: Nederland ligt aan de uiterste zuidgrens van het wintergebied van deze ondersoort, waarvan broedvogels uit Noorwegen of WestZweden ons land aandoen. Deze vogels overwinteren verder in het oosten van Schotland en Engeland, Zuid Zweden, Denemarken en in een brede kuststrook van Duitsland tot in Letland.
Zonder uitzondering gaat het hierbij om pleisterende vogels. Trekkende Waterspreeuwen zijn extreem zeldzaam.
Fourageer en Broedbiotoop: Nederland ligt aan de uiterste zuidgrens van het wintergebied van de zwartbuik waterspreeuw, waarvan broedvogels uit Noorwegen of West Zweden ons land aandoen. Deze vogels overwinteren verder in het oosten van Schotland en Engeland, Zuid-Zweden, Denemarken en in een brede kuststrook van Duitsland tot in Letland.
Het voedsel van de waterspreeuw bestaat voornamelijk uit waterinsecten, die op de bodem van snelstromende riviertjes gevonden worden. Bij het zoeken naar voedsel duikt de vogel geheel onder water en loopt vervolgens over de bodem, waarbij de kop tegen de stroming ingehouden wordt. Hierdoor drukt de stroming de vogel tegen de bodem, een effect dat de vogel versterkt door de staart omhoog te houden. Voor het leven onder water heeft de waterspreeuw onder andere een beweegbare klep boven de neusgaten en een vlies bij de ogen zodat opspattend water niet in het oog komt.
         
(informatiebronnnen: Vogelvisie, sovon, vogelbescherming)