terug naar overzicht vogels
 
  IMG_6210
 IMG_6214
   Appelvink, Hawfinch , Coccothraustes coccothraustes

Hebt u wel eens een punt kersenvlaai gegeten, waarin nog een pit bleek te zitten? Menigeen heeft hierop al kiezen, kronen en bruggen stukgebeten. Zo niet de appelvink. Deze vinkensoort heeft zo'n krachtige snavel dat een kersenpit schijnbaar moeiteloos gekraakt wordt. Uit onderzoek is gebleken dat de appelvink met zijn kaken een drukkracht van maar liefst 50 kilogram kan uitoefenen. Helaas gaat het grootste deel van het leven van appelvinken schuil achter vele boomtakken. De soort zit het liefst hoog in forse bomen en is bovendien bijzonder schuw en waakzaam. Door het verborgen gedrag en onopvallende geluid lijkt de appelvink zeldzamer dan hij werkelijk is; het zijn mooie wáárnemingen van een appelvink die schaars zijn. Op de zeldzame haakbek na is het de grootste en zwaarste vinkensoort van Europa. 

status: Jaarvogel. Vrij talrijke broedvogel
trek/stand/winter: doortrekker in vrij klein aantal; wintervogel in vrij groot aantal
Trend en aantal: Appelvinken komen voor van Groot-Brittannië tot aan Japan, in de gematigde gebieden. Zuid-Zweden en de Baltische Staten vormen ongeveer de noordgrens van de verspreiding van de appelvink (de 60 graden noorderbreedte meridiaan). Buiten dit gebied komt de appelvink slechts zeer zelden voor.
Foerageer- en broedbiotoop: Bos, park en tuin
Hoog opgaande bossen met oude beuken en eiken; gemengde bossen of uitsluitend loofbos. Ook in oude parken kunnen appelvinken worden aangetroffen.VoedselGrote zaden van kersensoorten (vogelkers en gecultiveerde kersen), insecten en zaden van beuken en eiken.
(informatiebron: Vogelbescherming)