terug naar overzicht vogels
  IMG_5301
  IMG_5341
  IMG_5349
 IMG_5280
   Blauwstaart, Tarsiger cyanurus

De blauwstaart (Tarsiger cyanurus synoniem: Luscinia cyanura) is een zangvogel uit de familie vliegenvangers

De vogel is 13 tot 14 cm lang.Het mannetje in broedkleed is van boven dofblauw, de vleugelboeg is wat feller, meer kobaltblauw. De buik en borst zijn wit en de flanken zijn oranje gekleurd. Het vrouwtje en het mannetje buiten de broedtijd zijn minder opvallend gekleurd, grijsbruin van boven en vuilwit van onder. De staart is van boven altijd blauw in alle kleden en typisch is ook de oranje flank en een scherp begrensde lichte keelvlek.
 

status: Dwaalgast
trek/stand/winter: Doortrekker.
Trend en aantal: De blauwstaart is een dwaalgast in West-Europa. Tussen 1967 en 2013 zijn in Nederland 20 waarnemingen (waarvan 3 vr 2000).
Foerageer- en broedbiotoop: Het broedgebied bevindt zich in het noordoostelijk deel van Europa, vanaf Finland en van Noord-Azi tot Japan. Het broedgebied ligt in de zone van de taiga, waarbij deze zangvogel de voorkeur heeft voor verouderd, vochtig bos met sparren, omgevallen stammen en een beetje ondergroei, vaak op hellingen in heuvelig terrein. In het oosten van het verspreidingsgebied wordt de vogel ook aangetroffen in de struikzone met dwergberk tot op 3000 m boven de zeespiegel.
De blauwstaart is een trekvogel die 's winters verblijft in Zuidoost-Azi, maar ook in Japan en op Taiwan. In de overwinteringsgebieden bevindt de vogel zich in dicht loofbos met veel ondergroei, vaak aan de randen van open plekken en wegen.
(informatiebron: Wikipedia)