terug naar overzicht vogels
  IMG_5435
 IMG_5434
   boompieper, Anthus trivialis, Tree pipit

De boompieper leeft graag aan de rand van bossen en open plekken. Moerassen zijn zeer geliefd, maar ook kaalgekapte bospercelen en heideterreinen worden volop bewoond door boompiepers. In tegenstelling tot graspiepers gaan boompiepers vaak in een boom zitten. Vooral de zangvlucht van een boompieper is erg karakteristiek. Vanuit een boom begint de vogel omhoog te vliegen om vervolgens als een parachute of een badmintonshuttle met stijve vleugels en hangende poten weer in een boom te landen. Midden op de dag op een zinderende hete heide, als alle andere vogelsoorten hun snavels op elkaar houden, kan de melodieuze zang van boompiepers nog gehoord worden.

 

status: Talrijke broedvogel
trek/stand/winter: Standvogel
Trend en aantal: Europese verspreidingDe boompieper komt in Europa voornamelijk in het gematigde gebied voor en ontbreekt in het uiterste noorden, zuiden en westen.
Foerageer- en broedbiotoop: Biotoop Bos, heide, moeras Voedsel- en broedbiotoopBoompiepers zoeken hun voedsel vooral op de grond. Daar wordt ook het nest gemaakt; goed verscholen tussen de vegetatie.
Voedsel: Insecten
(informatiebron: Vogelbescherming)