terug naar overzicht vogels
  IMG_4638
  IMG_4640
  IMG_4651
 IMG_4649
   Europese kanarie, Serin , Serinus serinus

Deze Zuid-Europese soort is in Nederland vooral in Limburg te vinden. De Europese kanarie houdt zich graag op in parken, boomgaarden en begraafplaatsen en valt dan vooral op door z'n zang, een razendsnelle stroom van rinkelende en piepende klanken. Als je de vogel beter bekijkt dan zie je met name bij de mannetjes de prachtige en typische gele kleuren.

status: Jaarvogel, (zeer) schaarse broedvogel
trek/stand/winter: doortrekker in klein aantal en wintervogel in uiterst klein aantal
Trend en aantal: Groot deel van Europa, noordelijk tot en met Nederland en Noord-Duitsland en uitbreidend naar het oosten richting Rusland
Foerageer- en broedbiotoop: Boomgaarden, bos, park en tuin .
Broedt in tuinen, parken, boomgaarden, begraafplaatsen en bosranden. In de winter vaak te vinden op plaatsen met kruidenrijke vegetatie, zoals op braakliggende terreinen.
Voedsel: Zaden, met name van onkruiden. Eet in de zomer ook insecten.
(informatiebron: Vogelbescherming)