terug naar overzicht vogels
  IMG_8556
  IMG_7164 
 IMG_7172
   Fazant, Pheasant , Phasianus colchicus

Fazanten zijn prachtig gekleurde vogels - althans, de mannetjes. De vrouwtjes zijn bijzonder goed gecamoufleerd. De fazant komt van nature voor in Europa, maar niet in de West-Europese landen. Het gebied tussen GeorgiŽ, ArmeniŽ, Azerbeidjan en van Vietnam tot in Noord-Korea vormt het oorspronkelijke leefgebied van de fazant. De Romeinen waardeerden de fazant om zijn vlees en zorgden ervoor dat de soort over grote delen van Europa werd verspreid. Toch duurde het nog lang voordat het Europese fazantenbestand zo groot werd als het tegenwoordig is. Vooral ten behoeve van de plezierjacht werden vanaf de 18e eeuw grote aantallen fazanten gefokt en losgelaten. Dit is in Nederland verboden, maar gebeurt illegaal nog wel eens. De fazant komt van nature voor in laaglandbossen, waar het is gespecialiseerd in het vangen van insecten, hagedissen en soms muizen, zaden en aas op de bosbodem. De in Nederland voorkomende fazant is een mix van verschillende ondersoorten en varianten, die in het Aziatische broedgebied voorkomen.
 

status: Jaarvogel.
trek/stand/winter: Talrijke broedvogel. Geintroduceerde standvogel
Trend en aantal: Het huidige verspreidingsgebied van de fazant omvat vrijwel geheel Europa. Alleen op het Iberisch Schiereiland - dus ten zuiden van de PyreneeŽn - , in de noordelijke Baltische Staten en het noorden van Fenno-ScandinaviŽ komt de fazant slechts zeer sporadisch voor.
Foerageer- en broedbiotoop: Bos, duinen, akkers Voedsel- en broedbiotoopFazanten zijn geintroduceerd in een grote veelheid aan biotopen. In van nature voedselarme gebieden - zoals de Veluwe - kan de soort zich echter niet of nauwelijks zelfstandig handhaven. In de duinen, in landbouwgebieden en meer voedselrijke natuurgebieden kunnen fazanten echter vrijwel overal worden waargenomen. Voedsel: Divers, vooral bestaande uit ongewervelden en zaden, maar bij gelegenheid aangevuld met muizen en hagedissen
(informatiebron: Vogelbescherming)