terug naar overzicht vogels
  IMG_6184
  IMG_6347
 IMG_6179
   fitis, Phylloscopus trochilus, Willow Warbler

Er is een handjevol kleine groene zangvogelsoorten, die allemaal sterk op elkaar lijken. De fitis is er zo ongeveer de meest voorkomende van dit stel, op de voet gevolgd door de tjiftjaf. Het geluid van de fitis is echter gemakkelijk te onderscheiden van alle andere vogels: een helder, aflopend riedeltje met enkele hogere tonen aan het einde. Fitissen broeden op de grond en zoeken hun voedsel in struwelen. Het totale fitisbestand eet per jaar tonnen aan muggen en vliegen - iets waarvoor mensen de soort dankbaar mogen zijn!
 

status: Zomervogel.
trek/stand/winter: Zeer talrijke broedvogel; doortrekker in zeer groot aantal
Verspreiding: De fitis is één van de meest voorkomende vogels in Europa. De fitis komt voor van West-Europa, tot aan Oost-Siberië (het Chukotskiy schiereiland). De verspreiding wordt begrensd door de 10 en 22 graden Celsius juli-isothermen. Op IJsland komen geen fitissen voor en ten zuiden van de 45 graden Noorderbreedte komt de soort ook niet of nauwelijks voor: Portugal, Spanje, Italië en de andere zuidelijke landen.
Foerageer- en broedbiotoop: Biotoop: Bos, park en tuin Voedsel- en broedbiotoopFitissen broeden op de grond - bij voorkeur tussen grassen - maar hebben beslist enkele bomen nodig als zang- en uitkijkpost. Hun voedsel, dat voornamelijk bestaat uit insecten zoals muggen, rupsen en andere ongewervelden, wordt vooral in struwelen gezocht. Jonge bossen, bosranden en andere dichte struikvegetaties zijn daarom ideaal voor de fitis.
Voedsel: Insecten
(informatiebron: Vogelbescherming)