terug naar overzicht vogels
  IMG_8785
 
IMG_8786
 
 IMG_8787
   Goudhaan, Regulus regulus, Goldcrest

De goudhaan is Europa’s kleinste vogeltje. Van snavel tot staartpunt meet hij slechts 8,5 cm! Het is een zangvogeltje dat vooral te vinden is in naaldbossen met lariksen en sparren. Ook al komen er grote aantallen goudhaantjes voor in ons land, ze worden niet snel gezien. Ze leven namelijk vooral in de toppen van naaldbomen. Hun aanwezigheid wordt meestal verraden door hun liedje of roepjes van hoge tonen; ‘zrie-zrie-zrie’. Door de hoge tonen zijn ze helaas minder goed te horen voor oudere mensen waarbij het gehoor wat achteruit is gegaan. Ze leven in groepjes en trekken vaak op met mezen. Goudhaantjes kunnen ontzettend tam zijn en vooral in de trektijd als er duizenden in ons land neerstrijken zijn ze zo met voedsel zoeken bezig dat je ze soms bijna aan kunt raken.
 

status: Jaarvogel.
trek/stand/winter: Talrijke broedvogel; doortrekker in (zeer) groot aantal; wintervogel in (vrij) groot aantal.
Trend en aantal: Europese verspreiding: Broedvogel van het grootste deel van Europa tot in Rusland. In de Zuid-Europese landen voornamelijk overwinteraar.
Foerageer- en broedbiotoop: Biotoop: Bos
Voedsel- en broedbiotoop: Goudhaantjes hebben een voorkeur voor naaldbos. In de trektijd en winter ook te zien in loofbos, parken en tuinen. De Waddeneilanden kunnen in het najaar overspoeld raken met goudhanen en zitten soms in een klein struikje wel tien tot vijftien goudhaantjes.
Voedsel: Insecten en spinnen.
(informatiebron: Vogelbescherming)