terug naar overzicht vogels
 IMG_4659
   Goudvink, Bullfinch, Pyrrhula pyrrhula

Goudvinken zijn, ondanks het fraaie kleurvertoon van de mannetjes, niet zulke opvallende vogels. Dat komt ondermeer doordat ze niet erg beweeglijk zijn. Ook de geluiden die de vogels maken zijn niet erg opvallend, behalve voor wie weet waarnaar hij of zij moet luisteren (een treurig, zacht roepje).
 

status: Vrij talrijke broedvogel; doortrekker en wintervogel in vrij klein tot vrij groot aantal
trek/stand/winter: doortrekker en wintervogel in vrij klein tot vrij groot aantal
Trend en aantal: De goudvink komt voor in de boreale, gematigde en bergklimaatgebieden van Europa, waar de bossen en halfopen parkachtige landschappen voorkomen waar de goudvink van houdt.
Foerageer- en broedbiotoop: Bos, park en tuin.
Goudvinken kom je tegen in oude en jonge naaldbossen, gemengde bossen, loofbossen, parken en in grote tuinen met veel variatie en ondergoei. In de ondergoei maken ze hun nest. In boomgaarden wordt een goudvink door fruittelers niet graag gezien. Ze eten namelijk in groot tempo de knoppen op.
Voedsel: Zaden, bessen, noten, knoppen en insecten
(informatiebron: Vogelbescherming)