grasmus_ IMG_0690
  Klik op onderstaande kleine foto's of nummers voor meer foto's, of gebruik deze links:
terug naar Overzicht Alle Vogels.

IMG_0653

IMG_0687

IMG_0690

IMG_7258

Grasmus, Sylvia communis, Whitethroat
 
We grasmus is geen opvallende vogel, maar de zang en de zangvlucht wel. Grasmussen zijn 'pioniervogels' van de allereerste bosstadia, met opslag van struweel, in allerlei landschappen. Soms ook in pure ruigte met alleen hoge kruiden te vinden. Ondanks zijn naam is de grasmus niet nauw verwant aan de huismus.
Net als de braamsluiper heeft de grasmus een opvallende witte keel, maar wel een iets lichter grijze kopkap. Het grootste verschil met de braamsluiper is de roestoranje kleur van de vleugel. De rug is ook bruin, met iets meer oranje tint. De poten zijn oranje (grijs bij de braamsluiper), en het mannetje heeft een opvallende roze borst en een grijze kopkap..
Status: Zomervogel
Trek-Stand-Winter: Talrijke broedvogel; doortrekker in groot aantal.
Trend en Aantal: De grasmus komt in geheel Europa voor, behalve op het bijna boomloze IJsland. Alleen langs de noord- en zuidrand van Europa broedt de soort in veel lagere dichtheden..
Fourageer en Broedbiotoop: Biotoop: Buitengebied, duinen, struweel.
Voedsel- en broedbiotoop: Lage doornstruiken met een dichte kruidenvegetatie en enkele bomen die als zang- en uitkijkpost dienst kunnen doen, of open loofbossen met veel struikgewas. Grasmussen flansen een nest in elkaar laag tussen de struiken of in de vegetatie.
Voedsel: Insecten en rupsen, spinnen.
         
(informatiebronnnen: Vogelvisie, sovon, vogelbescherming)