terug naar overzicht vogels
  IMG_5802
  IMG_7826
  IMG_7839
   groene specht, Green Woodpecker, Picus viridis

Groene spechten zijn standvogels van open loofbossen, hoogstamboomgaarden, parken en oude houtsingels. Als broedplaats verkiest de soort meestal een zelfgehakt hol in een oude loofboom. Het voedsel bestaat uit grote mieren (vooral rode bosmieren) en wordt meestal op de grond verzameld. De lachende roep valt vaak eerder op dan de vogel zelf, maar wie eens een groene specht tekeer heeft zien gaan op een mierenhoop zal dit niet snel vergeten!
 

status: Jaarvogel. Vrij schaarse broedvogel
trek/stand/winter: standvogel.
Trend en aantal: Europese verspreidingDe groene specht komt voor in boreale, atlantische en mediterrane bossen en parkachtige landschappen in geheel Europa. In meer arctische streken ontbreekt de groene specht; het habitat komt hier immers niet voor.
Foerageer- en broedbiotoop: Bos, park en tuin
Gevarieerde, open bossen met veel oude loofbomen, waarin de groene specht een nest maakt. Het voedsel zoekt de groene specht hoofdzakelijk op de grond.
Voedsel: insecten
(informatiebron: Vogelbescherming)