terug naar overzicht vogels
  IMG_5232
  IMG_6111
  IMG_6139
 IMG_5230
   Groenling, Greenfinch , Chloris chloris

Staat er in uw omgeving ergens een hondsroos? Zoek in de nazomer dan eens zo'n struik op, en geheid dat u op de rozenbottels een stel groenlingen aan zult treffen. Ze doen hun naam eer aan: heldergroen, geelgroen, allerlei tinten groen zijn in het verenkleed van de groenling terug te vinden. De stevige snavel wordt gebruikt om zaden mee te kraken. Dat doen ze op een bijzondere manier: de vogel trilt als het ware de zaden in de snavel, ondertussen de maaltijd ronddraaiend. Op deze manier trilt de vrucht uit de schil los en wordt deze opgegeten. Dat gaat er dus bijzonder geavanceerd aan toe. De groenling is oorspronkelijk een bewoner van bosranden en halfopen zoomvegetatie. Dat natuurlijke habitat is zeldzaam geworden en tegenwoordig bewoont de groenling vooral cultuurlandschappen: als er maar genoeg dichte struiken zijn. Groenlingen zijn niet erg territoriaal en broeden soms in een los kolonieverband.
 

status: Jaarvogel.
trek/stand/winter: Talrijke broedvogel; doortrekker en wintervogel in (vrij) groot aantal Europese landen.
Trend en aantal: De groenling broedt in een groot deel van het West-Palearctisch gebied in de boreale, gematigde, steppe en meditterane zones. De groenling is geintroduceerd op de Azoren, in Zuidoost-AustraliŽ, Nieuw-Zeeland en plaatselijk in zuidoost Zuid-Amerika
Foerageer- en broedbiotoop: Biotoop Bos, park en tuin Voedsel- en broedbiotoopGroenlingen kunnen worden gevonden waar dicht struikgewas voorkomt. En dat zijn dus vaak tuinen, parken en bosranden, in de duinen, kleinschalig cultuurlandschap en allerhande andere struikrijke plaatsen. Voedsel: Zaden en bessen.
(informatiebron: Vogelbescherming)