terug naar overzicht vogels
   
  IMG_5971
 
IMG_5979
 IMG_5928
   Halsbandparkiet, Ring-necked Parakeet, Psittacula krameri

Ze zijn knalgroen, luidruchtig en assertief. Halsbandparkieten zijn tropische vogels, afkomstig uit Zuid-AziŽ en Centraal-Afrika. Door toedoen van de mens heeft deze papegaai op sommige plaatsen permanent weten te vestigen: het gaat om ontsnapte en losgelaten kooivogels. Halsbandparkieten zijn holenbroeders, die ook in nestkasten broeden. In Groot-BrittanniŽ lijkt de halsbandparkiet te concurreren met kauwtjes, spechten en uilen om beschikbare broedholten, in Nederland is daarvan slechts in geringe mate sprake. Het broedsucces van de halsbandparkiet lijkt vrij laag te zijn.
 

status: Zeer schaarse broedvogel. Ontsnapt.
trek/stand/winter: jaarvogel
Trend en aantal: In Europa heeft de halsbandparkiet op enkele plaatsen een min of meer permanente populatie weten te vormen. Enkele daarvan zijn inmiddels weer uitgestorven, op andere plaatsen ontstaan weer nieuwe. Vooral in Zuidoost-Engeland, Nederland, BelgiŽ en Duitsland.
Foerageer- en broedbiotoop: Park en tuin
Broedt onder andere in gebieden met struikgewas en cultuurland, maar stadsparken en tuinen zijn in Nederland veruit favoriet. Het nest wordt in een solitaire boom gemaakt, meestal in een spechtennest op flinke hoogte. De halsbandparkiet is in Nederland voor een zeer belangrijk deel afhankelijk van bijvoedering door gulle stadgenoten; zonder die hulp zouden halsbandparkieten de voedselschaarste in de winter niet overleven.
Voedsel: Zaden en vruchten (en vooral pinda's)
(informatiebron: Vogelbescherming)