terug naar overzicht vogels
  IMG_1391b
  IMG_1388
  IMG_1394
 IMG_1391a
   holenduif, Columba Oenas, Stock Dove

De houtduif en de turkse tortel, die kent bijna iedereen. De holenduif echter is een stuk minder bekend, minder algemeen en vooral minder opvallend. In gebieden waar boerderijen, akkers, weilanden en bossages elkaar afwisselen vindt de holenduif het meeste van zijn gading. Het nest wordt gemaakt in een holte, maar daartoe kunnen allerlei plekken dienstdoen. Konijnenholen, nestkasten, boomholten en holten in gebouwen. De potentiŽle reproductie van holenduiven is bovendien erg hoog, tot wel vier legsels per jaar kunnen worden grootgebracht. Veel broedpogingen komen echter tot een voortijdig einde door toedoen van katten, eekhoorns, marterachtigen en andere liefhebbers van duiveneieren.
 

status: Jaarvogel.
trek/stand/winter: Talrijke broedvogel; doortrekker in groot aantal; wintervogel in zeer groot aantal
Europese verspreiding: De holenduif komt in het Centrale en Westelijk deel van het Palearctisch gebied voor. De grootste aantallen zijn te vinden in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Spanje, maar Nederland staat toch op de vierde plaats. De dichtheden van de holenduif zijn in Nederland en BelgiŽ bijzonder hoog.
Foerageer- en broedbiotoop: Biotoop: Akkers, bos, weilanden (uitgestrekt)
Voedsel- en broedbiotoop: De grootste aantallen holenduiven bevinden zich in het 'traditionele' agrarische gebied, met verspreid staande boerderijen, akkers en bossen: Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Drenthe.
Voedsel: Zaden
(informatiebron: Vogelbescherming)