terug naar overzicht vogels
  IMG_2593
  IMG_6319
 IMG_4840
   huismus, Passer domesticus, House Sparrow

Zelfs mensen die niets met vogels hebben, geven toe geschrokken te zijn van het nieuws dat de huismus hard achteruit gaat in Nederland. Huismussen horen zo bij het straatbeeld dat het zonder hen opeens opvallend steriel is. Nu is het niet zo dat de huismus opeens een bijzondere vogelsoort is geworden. Nog altijd kunnen huismussen op veel plaatsen worden aangetroffen. Hoewel huismussen typische zaadeters zijn, worden de jongen gevoerd met allerlei insecten, welke de noodzakelijke eiwitten voor de groei van de jongen leveren.
 

status: Jaarvogel.
trek/stand/winter: Uiterst talrijke broedvogel; standvogel
Europese verspreiding: De huismus komt in geheel Europa voor. In ItaliŽ en op SardiniŽ komt de Italiaanse mus voor; een aparte soort. 
Foerageer- en broedbiotoop: Biotoop: Akkers, cultuurlandschappen, park en tuin, weilanden (uitgestrekt).
Voedsel- en broedbiotoop: Huismussen zoeken hun voedsel, dat voornamelijk uit bessen en zaden bestaat, op de grond. Daarbij hippen ze op een karakteristieke manier, als een stuiterende pingpongbal, in het rond. Huismussen stellen prijs op een rommelige menselijke omgeving, met struikgewas, schuren, weilanden met vee, gemorst graan en zo verder. Het nest wordt gemaakt in holten van bomen, in nestkasten, onderdakpannen en in gaten en kieren van gebouwen. Het slordige nest bestaat uit takjes, stro, veertjes en hondenharen.
Voedsel: Zaden, bloemknoppen, knoppen, brood, bessen, pinda's, vetbollen en insecten
(informatiebron: Vogelbescherming)