terug naar overzicht vogels
 
  IMG_9148
 IMG_9144
   Karekiet, Reed Warbler , Acrocephalus Scirpaceus

De kleine karekiet is een echte moerasbewoner. De markante, krassende zang (met altijd een 'karre-karre-kiet-kiet-kiet' achtige strofe) maakt vrijwel elke natte ruigte en ieder rietland compleet. De voorkeur van deze onopvallende bruine vogel gaat uit naar rietlanden, welke met de stengels in ondiep water staan. Kleine karekieten zoeken naar voedsel in natte ruigten, waar ze grote aantallen insecten verorberen. In goede broedgebieden, zoals de laagveenmoerassen in Nederland, kunnen kleine karekieten in kolonies broeden.
 

status: Zomervogel
trek/stand/winter: (Zeer) talrijke broedvogel; doortrekker in groot aantal
Trend en aantal: In vrijwel alle laaglandgebieden van Europa komt de kleine karekiet voor: van Zuid-ScandinaviŽ tot in het Middellandse-Zeegebied. De rivier Wolga vormt ruwweg de oostgrens van het verspreidingsgebied.
Foerageer- en broedbiotoop: De kleine karekiet heeft een voorkeur voor uitgestrekte rietmoerassen en rietkragen langs plassen en vaarten. Het nest wordt voornamelijk door het vrouwtje gebouwd. Ze weeft een diepe komvormig nest tussen rietstengels.
Voedsel:Insecten
(informatiebron: Vogelbescherming)