terug naar overzicht vogels
  IMG_1134
  IMG_1136
  IMG_1140
IMG_1145
   kauw, Corvus monedula, Jackdaw

Kauwtjes zijn gedrongen vogels, zwart met een grijs achterhoofd. De intelligentie van kraaiachtigen is bij geen vogel beter te observeren dan bij kauwtjes. Onderzoekers hebben ontdekt dat kauwen een soort taal kennen, met bepaalde geluiden voor verschillende situaties. Wie de tijd neemt om een groepje kauwen in de omgeving eens wat langer te bekijken wordt dan ook getrakteerd op een tentoonstelling van sociale structuren, pikorde-verhoudingen, sociale intriges en onderlinge blikken van verstandhouding tussen 'verliefde' stelletjes. Kauwen zijn holenbroeders, die het liefst in elkaars nabijheid leven, zonder een echte kolonie te vormen. Holle bomen en oude nesten van zwarte spechten zijn hun oorspronkelijke broedplaats, maar ook schoorstenen en bosuilenkasten worden graag benut als onderkomen. De paarband tussen een mannetje en vrouwtje duurt een leven lang en de vogels zijn bijna altijd onafscheidelijk. Zelfs wanneer de vogels in groepen voedsel zoeken, zijn de afzonderlijke paartjes door hun gedrag te herkennen.
 

status: Jaarvogel.
trek/stand/winter:  (Zeer) talrijke broedvogel; doortrekker in groot aantal; wintervogel in zeer groot aantal.
Europese verspreiding: Kauwen komen in heel Europa voor tot in het Subarctisch gebied (tot 'halverwege' ScandinaviŽ). Vooral Bulgarije herbergt een enorm aantal paren; bijna de helft van de Europese populatie.
Foerageer- en broedbiotoop: BioAkkerstoop: , bos, park en tuin, stedelijk gebied, weiden (kleinschalig)
Voedsel- en broedbiotoop: In het voetspoor van de menselijke beschaving weet de kauw zich goed te redden. Zijn hoge intelligentie helpt kauwen om snel gebruik te maken van nieuwe voedselbronnen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de kauw in diverse milieus wordt aangetroffen. Het nest wordt gemaakt in holten van bomen, onder dakpannen en in schoorstenen.
Voedsel: Alleseter, van insecten, knoppen, zaden, tot patatresten en kadavers.
(informatiebron: Vogelbescherming)