terug naar overzicht vogels
 
  IMG_6160
 IMG_6157
   Kleine plevier, Little Ringed Plover , Charadrius dubius

De kleine plevier is een echte pioniersoort. Dat wil zeggen dat hij op plekken broedt die tijdelijk geschikt zijn om te broeden (afgravingen, bouwplaatsen, opspuitingen, grindgaten) en een jaar later weer verkast omdat de omstandigheden op de ‘oude’ broedplaats zo veranderd zijn dat ze er niet meer willen broeden. Kleine plevieren worden nog weleens een verward met bontbekplevieren, maar deze hebben een oranje snavelbasis, oranje poten en geen geel oogringetje. Bovendien is de bontbekplevier veel meer aan de kust te vinden dan de kleine plevier die meer van het binnenland houdt.

status: Zomervogel. (Vrij) schaarse broedvogel
trek/stand/winter: doortrekker in vrij klein aantal
Trend en aantal: Broedt in grote delen van Europa, overwintert in Afrika
Foerageer- en broedbiotoop: Gorzen en slikken, oevers
Heeft een voorkeur voor zoetwatermilieus in het binnenland zoals slikranden langs grindgaten, tijdelijke plassen bij afgravingen en bouwplaatsen. Broedt in de buurt van water op zanderige of kiezelachtige gronden.VoedselHoofdzakelijk (water)insecten, maar ook spinnen en andere ongewervelden.
(informatiebron: Vogelbescherming)