terug naar overzicht vogels
 
  PICT 5084
 PICT4719
   Koolmees, Parus major

Het is misschien wel het bekendste vogeltje van Nederland: de koolmees. Vrijwel iedereen die een nestkast in tuin of park heeft hangen kan wel bijna rekenen op de aanwezigheid van deze geel-groen-zwarte acrobaat. Mannetje en vrouwtje lijken sterk op elkaar, maar zijn toch goed te onderscheiden. Mannetjes hebben namelijk een flinke brede zwarte stropdas over de borst hangen, terwijl dat bij de vrouwtjes slechts een dun sjaaltje is. De koolmees is vermaard om zijn repertoire aan geluiden. Een beetje koolmees kent wel 40 varianten op de koolmeeszang. Door overal in zijn territorium een ander deuntje te zingen, denken mezen uit de omgeving dat het gebied al druk bewoond is door koolmezen. Over elkaar voor de gek houden gesproken... De buurmees past precies dezelfde truc toe! In Nederland leven veel meer koolmezen dan er natuurlijke boomholten zijn; een groot deel van de mezen bewoont dan ook een nestkast. Ook de wintersterfte is door gul gegeven vetbollen en pindanetjes lager dan in een natuurlijker situatie. Maar het is natuurlijk een prachtig gezicht om zo'n behendige koolmees aan een mezenbol te zien bungelen. 
 

status: Broedvogel
trek/stand/winter: Nederlandse koolmezen zijn standvogels; ze verblijven het gehele jaar in ons land.
Trend en aantal: 500.000 tot 600.000 paren zijn er maar liefst vastgesteld in Nederland. Enkele decennia geleden waren dat er nog 250.000 tot 500.000. De populatie koolmezen neemt dus nog steeds toe. Wat er ook beweerd wordt over het vermeende desastreuze effect van kraaiachtigen op de mezenstand; de aantallen koolmezen zijn groter dan ooit. Dat komt vooral door het toegenomen bosareaal, het ouder worden van de bosgebieden in de Flevopolder en het aantal nestkasten en voedertafels in Nederland. 
Foerageer- en broedbiotoop: Bosrijke gebieden (en tuinen vallen daar in de ogen van koolmezen zeker ook onder), struikgewas, houtwallen en -singels: overal waar bomen staan voelen koolmezen zich thuis. Koolmezen zoeken in deze gebieden naar insecten en hun larven. In de winter worden hoofdzakelijk zaden gegeten. Oorspronkelijk zijn koolmezen broedvogels van boomholten, zoals spechtennesten. Buitelend tussen de twijgen van bomen en struiken zoeken ze naar hun voedsel.
(informatiebron: Vogelbescherming)