terug naar overzicht vogels
 
IMG_3776
  IMG_6962
 
 IMG_3307
   Zwarte kraai, Carrion Crow , Corvus corone

Zwarte kraaien zijn bij veel mensen niet bijzonder populair. Dat is erg jammer; kraaien doen niets verkeerd (in de natuur bestaat dat niet), het is een stigma dat ze door mensen is toebedeeld. De levenswijze van kraaien botst op sommige punten met bijvoorbeeld de belangen van boeren, doordat ze zaaigoed opeten. Daar staat tegenover dat kraaien ook een enorme hoeveelheid emelten eten, die ook schadelijk zijn voor landbouwgewassen. Kraaien vertonen opvallend intelligente gedragspatronen. Ze onderhouden een intensieve communicatie, en zijn zelfs betrapt op het gebruiken van primitieve vormen van gereedschap om problemen op te lossen, iets dat men tot voorkort aan mensen en mensapen voorbehouden achtte. Bovendien zijn kraaien (in feite alle kraaiachtigen) zangvogels! Dat is iets dat waarschijnlijk alleen door vogeltaxonomen begrepen wordt, hun gekras in aanmerking nemend.
 

status: Jaarvogel.
trek/stand/winter: Talrijke broedvogel; standvogel.
Trend en aantal: Door hun hoge intelligentie en aanpassingsvermogen weten kraaien zich overal in leven te houden. Alleen echte kale barre landchappen bedanken ze voor. De zwarte kraai komt alleen voor in West-Europa, met uitzondering van Ierland en Schotland. In de rest van Europa wordt zijn plaats ingenomen door de bonte kraai.
Foerageer- en broedbiotoop: Akkers, bos, park en tuin, stedelijk gebied, weiden (kleinschalig) Kleinschalige, gevarieerde gebieden voorzien zwarte kraaien van voldoende voedsel en nestgelegenheid. Het nest wordt in een boom gemaakt, en bestaat uit een verzameling dunne twijgen en dikkere takken, tot een platform in elkaar gevlochten.
Voedsel: Alleseter: kadavers, zaden, noten, knoppen, insecten, zwerfafval, noem maar op.
(informatiebron: Vogelbescherming)