terug naar overzicht vogels
  IMG_5795
  IMG_5800
 IMG_5784
   kruisbek, (Common) Crossbill, Loxia curvirostra

Weinig vogels hebben zo'n ongewone snavel als de kruisbek: de bovenste en onderste snavelhelft kruisen elkaar! Zo'n snavel is een uiterst effectief gereedschap om zaden uit dennen- en sparappels te halen. Kruisbekken zijn vinkachtige vogels, die vooral in de trektijd en in de winter in Nederland verblijven. De mannetjes zijn prachtig karmijnrood van kleur, de vrouwtjes zijn bijna egaal groen. Kruisbekken houden zich vaak op in groepen. Ze zijn te herkennen aan een diepe, golvende vlucht, gevorkte staartpunt en "kiep" geluid. Strijkt een groep kruisbekken neer in bomen dan zijn ze meestal boven in de kroon te ontdekken, waar ze hangend aan dennen- of sparappels naar voedsel zoeken. Wie zoekt naar een plas water in de omgeving kan daar geluk hebben en één of meer kruisbekken zien drinken. Dat is vrijwel de enige mogelijkheid om kruisbekken van écht dichtbij te zien.
 

status: Jaarvogel
trek/stand/winter: Zeer schaarse tot vrij talrijke broedvogel; doortrekker en wintervogel in sterk wisselend, soms zeer groot aantal
Europese verspreiding: Kruisbekken zijn broedvogels van de noordelijke naaldbossen. In Scandinavië is het een talrijke broedvogel, en dit verspreidingsgebied strekt zich uit in oostelijke richting naar Moskou.
Foerageer- en broedbiotoop: Biotoop Bos Voedsel- en broedbiotoopNaaldbossen en gemengde bossen met forse naaldbomen.
Voedsel Zaden uit dennen- en sparappels, knoppen van bomen
(informatiebron: Vogelbescherming)