terug naar overzicht vogels
  IMG_6450
  IMG_6472
DSC00294.JPG
   Merel, Turdus merula

De merel is tegenwoordig de meest algemene broedvogel van ons land. Omdat de merel zoveel in tuinen voorkomt, kent vrijwel iedereen deze zangvogel. Merels zijn luidruchtig. Als er een kat in de buurt is, waarschuwen ze met hun luide alarmroep andere dieren. Ze leven vooral van regenwormen, maar eten in de winter ook fruit en broodkruimels. Merels maken hun nesten in heggen, struiken en lage bomen; vaak wel drie keer per jaar. De nesten zijn vaak makkelijk te vinden waardoor veel eieren en jongen aan katten en kraaien ten prooi vallen. Ondanks die verliezen zijn de merels nog steeds zeer talrijk; ze compenseren dit natuurlijke verlies gewoon door veel jongen groot te brengen. Ze leggen 4 tot 5 blauwgroene eieren die twee weken worden bebroed. De twee opvolgende weken vliegen zowel het mannetje als het vrouwtje af en aan met voedsel voor de jongen. Daarna fladderen de jongen nog twee weken achter de ouders aan en bedelen om voedsel. Laat jonge vogels met rust. Ze lijken misschien hulpeloos maar zijn het zeker niet. De ouders houden ze goed in het oog.
 

status: Broedvogel
trek/stand/winter: Standvogel
Trend en aantal: Het aantal merels is nog altijd aan het toenemen. Sinds merels de menselijke omgeving verkenden als broedgebied, hebben ze zich hier met zeer groot succes op aangepast. Oorspronkelijk zijn merels echte bosvogels, ze waren zelfs schuw! Inmiddels broedt het leeuwendeel van de merels in groene woonwijken, landelijk gebied en bosrandzones. Geschat wordt dat er in Nederland ongeveer één miljoen paar merels broeden. De merel is dan ook de meest voorkomende broedvogel van Nederland. 
Foerageer- en broedbiotoop: Waar grasvelden zijn - hoe klein ook - en bomen en struiken, daar zijn merels. En in bijna geheel Nederland is zo'n biotoop voorhanden. Van weilanden tot wegbermen, merels weten er hun voedsel te vinden. Het liefst maken ze hun nest in dichte struiken of lage bomen, in klimoppen en andere lage beplantingen. 
(informatiebron: Vogelbescherming)