terug naar overzicht vogels
 
IMG_2176
  IMG_2200
  IMG_2438
 IMG_2478
  

Pestvogel, Bohemian Waxwing, Bombycilla garrulus

Vanwege de rode, lakachtige vleugelveertjes noemen de Engelsen hem ‘Waxwing’ . Dat klinkt flatteuzer dan onze naam voor deze gast uit het noorden: pestvogel. Pestvogels zijn fraaie vogels om te zien. Zo groot als een spreeuw, rossig gekleurd en met een staartpunt die wel in okergele olieverf gedoopt lijkt te zijn. Bovendien hebben pestvogels een kuif waarmee ze stemmingen aan kunnen geven. Geagiteerde vogels zetten kuif en veren op, maar wanneer de vogel lekker in zijn veren zit en zich in groepsverband tegoed doet aan een bessenbonanza wil het kuifje ook nog wel eens opstaan.
 

status: Wintergast.
trek/stand/winter: Doortrekker en wintergast, meestal in (zeer) klein aantal, soms in vrij groot aantal.
Trend en aantal: De broedgebieden van de pestvogel liggen rondom de noordpool in de boreale naaldbossen. In Europa herbergen Finland en Zweden de belangrijkste aantallen. Wereldwijd leven er drie ondersoorten, waarvan alleen de nominaatvorm B. g. garrulus in Europa voorkomt.
Foerageer- en broedbiotoop: Bos, park en tuin, stedelijk gebied.
Pestvogels worden in Nederland vooral aangetroffen op besdragende struiken. Alllerhande soorten zijn veel aangeplant door de gemeentelijke groenvoorziening in parken en overhoeken in de bebouwde kom. Daar zijn pestvogels dan ook geregeld waar te nemen in invasiejaren. Al met al een totaal andere omgeving dan de noordelijke sparrenbossen waar de pestvogel broedt.VoedselBessen van meidoorn, gelderse roos en andere struiksoorten
(informatiebron: Vogelbescherming)