terug naar overzicht vogels
  IMG_1512
  IMG_1513
PICT5949
   Pimpelmees, Parus caeruleus

Evenals de koolmees is de pimpelmees een bosvogel die zich heeft aangepast aan de menselijke omgeving. Ook hij broedt graag in nestkasten en komt in de winter dicht bij huis, bungelend aan vetbollen en pindanetjes. Pimpelmezen zijn behendige buitelaars die zelfs op de dunste twijgjes nog voedsel kunnen zoeken. Ze stellen niet veel eisen aan hun leefomgeving en zijn dan ook in steden en grote plaatsen te vinden in tuinen en parken.
 

status: Broedvogel
trek/stand/winter: Standvogel
Trend en aantal: Uit het verleden bestaan geen echt harde gegevens. Daardoor is een trend voor de pimpelmees lastig vast te stellen, hoewel een toename van het aantal broedparen erg voor de hand ligt.
Foerageer- en broedbiotoop: Pimpelmezen verzamelen hun voedsel het liefst in de directe omgeving van het nest. Het is dan ook vooral het voedselaanbod dat de grootte van een pimpelmezenterritorium bepaalt. Pimpelmezen broeden in natuurlijke holten van bomen en in nestkasten. 
(informatiebron: Vogelbescherming)