terug naar overzicht vogels
  IMG_9362
  IMG_9363
  IMG_6508
 IMG_6505
   Putter, Goldfinch , Carduelis carduelis

De putter komt oorspronkelijk voor langs de zonnige randen van vochtige loofbossen. Nog niet zo lang geleden zijn putters begonnen zich aan te passen aan door de mens gemaakte landschappen, zoals boomgaarden en parken. De belangrijkste voorwaarde voor de aanwezigheid van putters is een rijke vegetatie met veel composieten (distels, paardenbloemen). Deze planten produceren de zaden waarvan de putter vrijwel geheel afhankelijk is. Alleen de jongen krijgen tijdens hun groei ook veel insecten. Deze bevatten de voor de groei zo belangrijke eiwitten.
 

status: Jaarvogel. Vrij talrijke broedvogel
trek/stand/winter: doortrekker en wintervogel in (vrij) groot aantal
Trend en aantal: De putter is te vinden van zuidelijk Fenno-ScandinaviŽ tot in Noord-Afrika, en oostwaards tot ongeveer 96 graden oosterlengte (het Himalaya-gebergte). Spanje, Frankrijk en Portugal zijn verantwoordelijk voor de grootste aantallen putters, maar de soort is zeer regelmatig verspreid over alle Europese landen - uitgezonderd de noordelijke staten.
Foerageer- en broedbiotoop: Bos, park en tuin
De putter leeft in tamelijk open gebieden met bomen en struiken, in bosranden, in parklandschappen, heggen, boomgaarden en tuinen. Het nest wordt in een struik gemaakt, in een vork van een stam of tegen de stronk van een boom.
(informatiebron: Vogelbescherming)