terug naar overzicht vogels
 
  IMG_5952
  IMG_5842
  IMG_6082
IMG_5957
   Rietgors, Emberiza schoeniclus

Gorzen zijn stevig gebouwde vinkachtige vogels. De meeste soorten zitten vrij vaak op de grond, maar de rietgors is hierop een uitzondering. De rietgors is vrij onopvallend, maar de mannetjes kunnen in het voorjaar gemakkelijk gezien worden in de toppen van struiken en in het riet. De rietgors is de meest voorkomende gorzensoort in onze streken. Rietgorzen zijn zaadeters, die vooral leven van de zaden van allerlei ruigtekruiden.
 

status: Broedvogel
trek/stand/winter: Trekvogel, standvogel en wintergast
Trend en aantal: De rietgors is een tamelijk algemene vogel in laag Nederland. In drogere delen van het land echter laat de soort een sterke afname van het areaal zien. Zo is de rietgors vrijwel volledig verdwenen van de Veluwe en uit Zuid-Limburg.
Foerageer- en broedbiotoop: Rietgorzen zoeken hun voedsel, dat voornamelijk uit insecten bestaat, in ruigtestruwelen en in het riet.
(informatiebron: Vogelbescherming)