terug naar overzicht vogels
 
 
IMG_6020
  IMG_6033
  IMG_6509
 IMG_6506
   Roodmus, Carpodacus erythrinus, Scarlet Rosefinch

Deze schaarse broedvogel is een pareltje van de Nederlandse avifauna, maar dan moet je wel geluk hebben en een volwassen mannetje treffen. Mannelijke vogels zijn fel rood gekleurd en hebben een kenmerkende, melancholieke zang. Onvolwassen mannetjes zingen ook, maar zijn net zoals vrouwelijke vogels saai bruinig gekleurd. Roodmussen kom je in Nederland vooral tegen aan de kust en hoor je vaak eerder dan dat je ze ziet. Zodra er gebroed wordt en het mannetje stopt met zingen lijken de vogels dan ook van de aardbodem verdwenen.

status: \Zomergast
trek/stand/winter: uiterst schaarse tot zeer schaarse broedvogel en doortrekker in uiterst klein aantal. 
Trend en aantal: De roodmus komt van ScandinaviŽ en Centraal-Europa oostwaarts tot en met Rusland voor
Foerageer- en broedbiotoop: Akkers, cultuurlandschappen, duinen, kust, platteland
Voedsel- en broedbiotoop: Broedt voornamelijk in open gebied met her en der bomen en struiken. In Nederland vooral te vinden langs de kust en af en toe ook in de uiterwaarden langs de grote rivieren.
Voedsel: zaden en knoppen van bomen, zaden van onkruiden en enkele insecten
(informatiebron: Vogelbescherming)