terug naar overzicht vogels
 IMG_6140
   Turkse tortel, Streptopelia decaocto

Voor 1950 broedden er geen turkse tortels in Nederland. Het is nauwelijks voor te stellen hoe snel de uitbreiding van deze hoogproductieve broeder zich heeft voltrokken. Dat komt doordat turkse tortels tot wel 5 broedsels per jaar groot kunnen brengen. De jongen uit het eerste legsel doen een paar maanden later zelf al weer mee aan het voortplanting. Er zijn weinig of geen vogels die zich zo snel kunnen vermenigvuldigen.
 

status: Broedvogel
trek/stand/winter: Standvogels
Trend en aantal: Het aantal turkse tortels heeft zich, na de razendsnelle opmars, nu waarschijnlijk gestabiliseerd. Er is een typische 'kolonisatie-piek' zichtbaar: er zijn in eerste instantie meer paren dan er uiteindelijk zullen overblijven. Dit verklaart de afname van het aantal turkse tortels in de jaren '90. 
Foerageer- en broedbiotoop: Bossen, tuinen, parken, stadscentra; het is zo gek niet te bedenken of de ultra-flexibele turkse tortel weet zich er aan te passen en voldoende voedsel te vinden om grote aantallen jongen groot te brengen. Het platte nest van twijgen en stengels wordt gebouwd in een conifeer of met klimop begroeide loofbomen. 
(informatiebron: Vogelbescherming)