terug naar overzicht vogels
  IMG_2399
  IMG_2408
 IMG_2389
   Witkruintapuit, Oenanthe leucopyga

De vogel is 17 tot 18,5 cm lang. Het is een fors soort tapuit, qua formaat en verenkleed sterk gelijkend op de zwarte tapuit. De vogel is overwegend zwart, met een witte kruin, die bij eerstejaars vogels ontbreekt. De onderbuik van af de poten is wit, net als de stuit en een groot deel van de staart. Alleen de middelste staartveren zijn zwart. Bij onvolwassen vogels zitten nog donkere vlekjes op de staarteinden, maar geen duidelijk doorlopende eindband zoals bij de zwarte tapuit
 

status: Zeer zeldzame dwaalgast
trek/stand/winter: Trekvogel
Trend en aantal: HDit is de eerste die ooit in Nederland is gezien!
Foerageer- en broedbiotoop: Insekteneter
Info van Wikipedia