terug naar overzicht vogels
  IMG_6527
  IMG_8994
  IMG_8997
 IMG_6523
   Witte kwikstaart, Pied Wagtail, Motacilla alba

De witte kwikstaart is een van de meest algemenere vogels van ons land en ook een van de bekendste. Ze zijn vaak in de nabijheid van mensen te vinden in tuinen, maar vooral op het platteland. In de volksmond wordt hij dan ook wel ploegdrievertje genoemd omdat hij altijd in de buurt van de tractor of ploeg meeloopt op zoek naar een lekker hapje. Is er geen trekker in de buurt dan loopt hij tussen de poten van koeien, paarden en schapen door in de hoop dat deze een overheerlijke insect of larve opstoot. Het staartje van de witte kwik wordt voortdurend heen en weer bewogen. Broeden doen ze in schuren, nissen, onder dakpannen, maar bijna altijd in de menselijke omgeving.
 

status: Jaarvogel, doortrekker in zeer groot aantal, wintergast in (vrij) klein aantal.
trek/stand/winter: Trekvogel
Trend en aantal: Stabiele trend
Foerageer- en broedbiotoop: De witte kwikstaart heeft van alle in Nederland voorkomende vogelsoorten de breedste habitatkeuze. Hij komt dus overal voor: open landschap, zandverstuivingen, open plekken in het bos, industrieterreinen, boerderijen, weilanden, eigenlijk overal waar insecten te vinden zijn.
(informatiebron: Vogelbescherming)