terug naar overzicht vogels
  IMG_3704
 
IMG_3708
 IMG_3735
   Witte Pauw, Pavo cristatus muticus

De Witte pauw is een kleurmutatie van de Blauwe pauw. De hen is kleiner en mist de sleep, het kroontje is kleiner. Overjarige dieren dragen soms sporen. Witte pauwen zijn siervogels en worden (zoals de pauwen op deze foto's) als tamme vogels binnen hekken gehouden. Deze pauwen staan op landgoed Staverden, en staan symbool voor het wapen van het nabijgelegen Ermelo.
 

status: Siervogel
trek/stand/winter: Standvogel
Trend en aantal: Niet van toepassing
Foerageer- en broedbiotoop: Niet van toepassing