terug naar overzicht vogels
  IMG_0182
  IMG_8839
  IMG_8841

 
 IMG_0168
   zwarte mees, Parus ater, Coal Tit

De zwarte mees lijkt op de koolmees, maar is een stuk kleiner en veel bleker van kleur. Zwarte mezen hebben een klein kuifje, dat ze opzetten wanneer ze zich ergens druk om maken. Het zijn naaldboombewoners, die vooral spinnen en insecten eten die ze in de bovenste lagen van de bomen zoeken. In de winter eten zwarte mezen vooral zaden, waardoor ze ook vaak in tuinen zijn waar te nemen op voedertafels en aan vetbollen. Opmerkelijk is dat Engelsen de zwarte mees 'koolmees' noemen. Dat is op zich ook wel logisch, want onze koolmees is veel minder vaal en grauw gekleurd dan de Engelse 'Coal Tit'. In Nederland komen zwarte mezen vooral voor op de zandgronden. Naaldbossen vormen de belangrijkste leefgebieden.
 

status: Jaarvogel.
trek/stand/winter: Talrijke broedvogel; tijdens invasies doortrekker in (zeer) groot aantal.
Trend en aantal: Zwarte mezen komen in het grootste deel van Europa voor, behalve op IJsland en in Lapland. De noordgrens van de verspreiding ligt op ongeveer 65 graden noorderbreedte. De grootste aantallen zijn in Spanje en Duitsland te vinden.
Foerageer- en broedbiotoop: Biotoop: Bos, park en tuin
Voedsel- en broedbiotoop: Zwarte mezen zoeken vooral naar hun voedsel in naaldbomen, waar ze tussen de takken naar spinnen en insecten zoeken. Ook in gemengde bossen komt de zwarte mees veel voor, mits het aandeel sparrensoorten en dennen voldoende groot is.
Voedsel: Spinnen en insecten(larven)
(informatiebron: Vogelbescherming)