terug naar overzicht vogels
  IMG_1329
  IMG_1352
  IMG_1371
 IMG_1323
   zwarte specht, Dryocopus martius, Black Woodpecker

De zwarte specht is een geheimzinnige bosvogel. Dat komt vooral door de teruggetrokken levenswijze. Maar ook de luide roep, welke door het bos kan weergalmen, draagt eraan bij. Voor het hele ecosysteem van de Europese bossen is de zwarte specht een zeer belangrijke dienstverlener. Zo hakt deze soort elk jaar een nieuw nest uit in dikke loofbomen. Zo voorziet deze specht in holten waar boommarters, bosuilen en tal van andere soorten dankbaar gebruik van maken. Zwarte spechten zijn schuw en gaan er vandoor zodra ze een mens waarnemen. Ook proberen ze wel om ongezien te blijven door aan de achterzijde van de boom waarop ze zitten te blijven. Loopt men om de boom heen dan draait de vogel mee, op die manier uit het zicht blijvend. Het zijn dan ook vaak vluchtige waarnemingen die men van een zwarte specht krijgt. Slechts met veel geluk lukt het om langere tijd naar een vogel te kijken, zonder dat tal van bomen het uitzicht belemmeren...
 

status: Jaarvogel.
trek/stand/winter: Vrij schaarse broedvogel; standvogel
Europese verspreiding: Zwarte spechten komen voor op het vaste land van Europa in de bosrijke gebieden, tot in AziŽ.
Foerageer- en broedbiotoop: Biotoop: Bos
Voedsel- en broedbiotoop: Oude bossen met een flink aandeel loofbomen en dode bomen. Zwarte spechten eten vooral houtmieren en die leven onder de bast van dode bomen. Geen houtmieren? Geen zwarte spechten.
Voedsel: De zwarte specht is gespecialiseerd in het eten van houtmieren. 
(informatiebron: Vogelbescherming)