terug naar overzicht vogels
 
  IMG_9179
  IMG_9180
 IMG_9177
   Zwartkop, Blackcap , Silvia atricapilla

De zwartkop is een succesvogel. Door steeds natuurlijker bosbeheer en het ouder worden van bossen in Flevoland en in de duinen is het aantal zwartkoppen sterk toegenomen. Door deze ontwikkelingen is het zangtalent van de zwartkop overal in Nederland te horen. In vergelijking met het naaste familielid - de tuinfluiter - gaat de voorkeur uit naar oudere bomen en struiken. Zwartkoppen danken hun naam aan de zwarte veertjes boven op de kop, als een zwarte alpinopet. De vrouwtjes van de zwartkop heten ˇˇk zwartkop, maar hebben een roestbruin petje op. De rest van de vogels is vrijwel egaal muisgrijs van kleur.

status: Jaarvogel. Zeer talrijke broedvogel
trek/stand/winter: doortrekker in (zeer) groot aantal; wintervogel in zeer klein aantal
Trend en aantal: De zwartkop komt vrijwel overal in Europa voor, met uitzondering van het hoge noorden. Verder oostwaards zijn zwartkoppen tot in West-SiberiŰ aan te treffen.
Foerageer- en broedbiotoop: os, park en tuin
Structuurrijke loof- en gemengde bossen met een rijke ondergroei. Zwartkoppen maken een komvormig nest tussen de struiken. Dichte bramenstruiken zijn geliefde nestplaatsen.
Voedsel: Insecten
(informatiebron: Vogelbescherming)