terug naar overzicht vogels
 
 PICT4176
   Brandgans, Branta leucopsis

De brandgans is pas sinds 1984 broedvogel in Nederland. Tot het oorspronkelijke leefgebied van deze prachtig getekende, compacte gans behoren allerlei richels op kliffen en heuvels op onherbergzame plaatsen als Spitsbergen, Groenland en Noord-Rusland. In Nederland vond de brandgans blijkbaar ook een leefgebied dat aan de behoeften voldoet, waarschijnlijk geholpen door de aanwezigheid van 'tamme' brandganzen die gehouden worden in parken en tuinen.
 

status: Broedvogel
trek/stand/winter: Trekvogel, standvogel en wintergast
Trend en aantal: Sinds 1984 is de brandgans broedvogel in Nederland en de aantallen zijn sindsdien bijna alleen maar toegenomen. In de periode 1997-2000 werden 750 - 1100 paren geteld.
Foerageer- en broedbiotoop: Brandganzen broeden in Nederland op een aantal vreemde plaatsen, waaronder nauwelijks begroeide weilanden. Hierin bevindt het nest zich dus zeer geŽxposeerd. Brandganzen broeden ook wel in moerasbossen en rietkragen. 
(informatiebron: Vogelbescherming)