terug naar overzicht vogels
  IMG_0616
  IMG_0626

  IMG_0886
  IMG_0898
 IMG_0621
   Brilduiker,  Goldeneye , Bucephala clangula

De brilduiker is een zeldzame broedvogel in Nederland en kan vooral in de winter in ons land gezien worden. Het zijn prachtige vogels; de mannetjes hebben een donkergroene kop met een witte vlek tussen oog en snavel. De vrouwtjes hebben een bruine kop, zonder zo'n karakteristieke 'bril'. 'Punthoofdeend' zou dan ook een betere naam zijn, omdat beide geslachten een punthoofd hebben. Brilduikers zijn holenbroeders.
 

status: Jaarvogel. Uiterst schaarse broedvogel
trek/stand/winter: doortrekker en wintervogel in vrij groot aantal; zomervogel in zeer klein aantal
Trend en aantal: Brilduikers zijn vooral te vinden langs heldere Fenno-Scandinavische meren, omgeven door bossen. In de winter verblijven ze in Nederland, maar ook zuidelijker, tot in het Middellandse Zeegebied.
Foerageer- en broedbiotoop: Beken en meren, moeras, plassen, rivieren, zee
In Nederland heeft de brilduiker zich vooral gevestigd op landgoederen met grote vijverpartijen en weelderige bossen. Deze omgeving lijkt wel op het oorspronkelijke broedbiotoop van de brilduiker; uitgestrekte meren omzoomd door oude bossen. Voedsel: Schelpdieren en andere zoetwaterdieren.
(informatiebron: Vogelbescherming)