terug naar overzicht vogels
  IMG_3750
  IMG_3751
 IMG_3732
   Buffelkopeend,  Bufflehead, Bucephala albeola

De buffelkopeend is een kleine mariene eend die tot de familie van de Anatidae behoort. Hij wordt ongeveer 32 tot 40 cm lang en weegt 270 tot 550 gram. Mannetjes zijn doorgaans groter dan vrouwtjes. Het is de op een na kleinste eendensoort van Amerika, na de wintertaling. Ze leven in het zuiden en langs de westkust van de Verenigde Staten, in Alaska en in Canada.
Het mannetje heeft een zwarte kop met een grote witte vlek achter en boven het oog. Het vrouwtje heeft een kleine witte vlek wat op een oor lijkt.
 

status: De Buffelkopeend is een eendensoort die normaal alleen voorkomt in het westen van Noord-Amerika en in Zuid-Amerika. In Nederland worden ze wel regelmatig waargenomen, maar dit gaat vrijwel zeker altijd om ontsnapte exemplaren.
trek/stand/winter: ?
Trend en aantal: onbekend
Foerageer- en broedbiotoop: onbekend 
(informatiebron: Wikipedia en diverse internet)