terug naar overzicht vogels
  IMG_1772
 PICT5705
   Siereend

Dit is een zogenaamd gedomesticeerde siereend. Deze siereenden worden op een bepaalde manier gekruist om nieuwe rassen te kweken. Het gaat hier waarschijnlijk wel om een specifiek gekweekt ras.

status: ?
trek/stand/winter: ?
Trend en aantal: onbekend
Foerageer- en broedbiotoop: onbekend 
(informatiebron: Vogelbescherming)